Advokaat & Bemiddelaar

Psycho-Analyse en psycho-therapie

De psychotherapie en de psychoanalyse pogen een bijdrage te leveren in het omgaan met psychische noden en het vertalen van je eigen gevoelens rond allerlei situaties.

Bij psychotherapeutische psychoanalyse wordt je een plaats en ruimte gegeven om te praten over je vragen en je lijden. De therapeut luistert naar jou en wijst je op bepaalde zaken en begeleidt je op professionele wijze doorheen je parcours.

De Therapeutische sessies verlopen volgens welbepaalde afspraken qua duur en frequentie.

Bij psychotherapie wordt een vorm van genezing betracht.

Bij psychoanalyse is dit niet primordiaal, noch noodzakelijk

Dit zijn enkele voorbeelden waarbij aan psycho-therapie of psycho-analyse kan gedacht worden:

  • Je hebt veel verdriet na het verlies van een partner, kind of ouder en je denkt dat je hier nooit overheen komt.
  • Je voelt je onrechtvaardig behandeld door je werkgever en je kunt geen uiting geven aan je innerlijke kwaadheid.
  • Je voelt je futloos, nutteloos en je denkt dat er niemand nog om je geeft.
  • Je hebt angst, of schuldgevoelens, of gevoelens van minderwaardigheid, of je voelt je eenzaam, of je bent depressief…
  • Je zoekt naar zingeving in je leven of je wenst jezelf beter te leren kennen.