Advokaat & Bemiddelaar

Bemiddeling

Bemiddeling is een specifieke techniek voor het oplossen van conflictsituaties in onder meer de familiale sfeer, zoals problemen bij samenwonenden, problemen rond echtscheiding, relatie man-vrouw, relatie ouder-kind, vereffening-verdeling van de gemeenschappelijke goederen,…

De bemiddeling gebeurt in aanwezigheid en samenspraak tussen de betrokken partijen en de bemiddelaar.

De bemiddeling verloopt volgens welbepaalde regels qua duur en frequentie.

De bemiddelaar is onpartijdig; hij is de bewaker van het evenwicht tussen partijen.

De samenwerking tijdens de bemiddeling gebeurt onder strikte geheimhouding voor en van eenieder.

De bekommernissen en betrachtingen van elke partij komen aan bod.

Partijen zoeken bij de bemiddeling zelf naar een voor hen beiden aanvaardbare oplossing van het geschil, buiten de Rechtbank om.

De bemiddeling gebeurt in verschillende fasen, met als betrachting een voor elke partij bevredigende oplossing.

In de eindfase wordt de door partijen bereikte overeenkomst neergeschreven in een regelingsakte of een onderhandse overeenkomst die schriftelijk wordt opgesteld en die door de Rechtbank kan gehomologeerd worden of die kan dienen als basis voor het vonnis van een echtscheiding door onderlinge toestemming.

Enkele voorbeelden waar bemiddeling kan helpen:

  • Je wordt geconfronteerd met echtelijke moeilijkheden en je hebt vragen hoe het verder moet.
  • Je wil scheiden en samen met je partner tot een oplossing te komen.
  • Je bent in een procedure echtscheiding verwikkeld, maar je wil geen vechtscheiding (meer).
  • Je woont samen en er zijn problemen omtrent het uit elkaar gaan.
  • Je hebt vragen rond de regeling met de kinderen tijdens en na de scheiding of er zijn gewoon problemen met de kinderen binnen het gezin